Rockwool izolacijski proizvodi

You are here:

ROCKWOOL proizvodi posebno prilagođeni za ventilirane fasade imaju veliku razinu vodoodbojnosti i krutosti.

Najčešće se primjenjuju kao toplinska, zvučna i protupožarna izolacija ventiliranih fasadnih obloga s otvorenim fugama (kamen, staklo, profilirani limovi, drvo). Sloj toplinske izolacije ispod zaštite često je izložen atmosferskim utjecajima pa mora biti vodoodbojan.

Proizvodi za ventilirane fasade dostupni su i kaširani staklenim voalom u bijeloj ili crnoj boji. Stakleni voal štiti površinu ploče kamene vune od abrazije koja može biti uzrokovana snažnim strujanjem zraka. Osim toga, stakleni voal služi poboljšanju estetskog izgleda fasade s otvorenim fugama i štiti kamenu vunu od direktnih atmosferskih utjecaja.

Proizvodi za primjenu na ventiliranim fasadama :

Kamena vuna je izolacijski materijal mineralnog porijekla za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu, industriji i brodogradnji. Kao sirovine za proizvodnju kamene vune upotrebljavaju se prirodni i umjetni silikatni materijali. Od prirodnih materijala upotrebljava se kamen diabaz i dolomit, a u manjoj mjeri i bazalt, dok se od umjetnih materijala koriste tzv. briketi koji se dobivaju preradom otpada iz tehnološkog procesa uz dodatak cementa. Glavni kemijski spojevi koji ulaze u sastav navedenih sirovina su oksidi silicija, aluminija, kalcija, magnezija i željeza. Navedene sirovine transportiraju se u kupolnu peć u kojoj se tale na temperaturi od 1500°C. Za proces taljenja sirovina kao energent se koristi koks. Može se reći da, iako je konstrukcija peći prilično jednostavna, procesi koji se u njoj odvijaju su vrlo složeni i raznoliki: sagorijevanje koksa, procesi izmjene topline, fizičko-kemijski prijelazi materijala iz jednog agregatnog stanja u drugo itd.

Talina dobivena procesom taljenja u kupolnoj peći kontrolirano se dovodi na kotače centrifuge gdje uz pomoć visokotlačnog otpuha dolazi do njenog razvlaknavanja uz istovremeno omakanje s fenol-formaldehidnom smolom koja se koristi kao vezivo vlakana. Razvlaknjena talina pada na kosi transporter gdje dolazi do formiranja plasta koji dalje putuje u sušionu komoru u kojoj dolazi do polimerizacije fenol-formaldehidne smole na bazi cirkulacije vrućeg zraka.

Po izlazu iz sušione komore plast kamene vune se hladi u zoni za hlađenje, a nakon toga provodi se formatiranje plasta odnosno rezanje plasta po duljini i širini na zadane dimenzije. Slijedi pakiranje proizvoda koje može biti u obliku paketa ili na palete. Tako zapakirani proizvodi, ovisno o načinu pakiranja, mogu se skladištiti u zatvorenom ili otvorenom skladištu, odakle se otpremaju na gradilišta. Cijeli tehnološki proces je automatiziran i konstantno nadziran.

Rockwool proizvodi

Kamena vuna :

– kratka vlakna
– veće gustoće proizvoda od 30 do 200 kg/m3
– visoka čvrstoća na tlak
– koeficijent toplinske vodljivosti k u granicma od 0,035 do 0,039 W/mK
– odlično upija zvučnu energiju
– negoriv materijal, klasa negorivosti A1
– maksimalna radna temperatura 750 °C
– veća otpornost na požar
– visoka temperatura taljenja, preko 1000°C
– niža elastičnost materijala
– niska zatezna čvrstoća
– veoma otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja [4]

Rockwool promo video