McDonalds – Hrvatska

Restorani McDonalds po cijeloj Hrvatskoj, korištene su TRESPA PLANEA ploče ton Antracite.

Na projektu smo ploče vješali na sistem Etem Vario Glue, koristili smo, te kao izolaciju postavljena je kamena vuna proizvođača Rockwool tip Airrock HD FB1.

Klijent: GLOBALNA HRANA – McDONALDS

Izvođač: Metal Koncept d.o.o.

Proizvodi: Trespa ploče Uni Decor, Etem sistem Vario Glue, Rockwool Airrock HD FB1

Godina: 2015-2017

Link: #