Stanbeni objekat - Veslačka

Stanbena zgrada u Veslačkoj ulici u Zagrebu, koristili su materijale : TRESPA ploče Lumen, te TRESPA ploče Uni decor za ograde. HUECK aluminijska bravarija kao i protupožarna vrata u samom prostoru.

Na projektu smo ploče vješali na sistem Etem Vario Glue, koristili smo sistem ljepljenja Illbruck Tremco tack panel, te kao izolaciju postavljena je kamena vuna proizvođača Rockwool .

Klijent: Alfa Stan d.o.o.

Izvođač: Metal Koncept d.o.o.

Proizvodi: Trespa uni color, Etem sistem Vario Glue, Rockwool , Tremco Illbruck tack Panel, Hueck

Godina: 2017-2018

Link: # Etem #Trespa #Hueck #Tremco